BRATLab   

Brain Rehabilitation and Advanced Technology Lab (BRATLab) er en forskningsenhed indenfor hjerneforskning med særlig fokus på forståelse af hjernens adfærdsbaserede mekanismer og hvorledes disse kan påvirkes i positiv retning gennem udnyttelse af avanceret teknologi. BRATLab har særlig fokus på forskning indenfor erfaringsbaseret plasticitet og metoder til at påvirke denne gennem brug af avanceret menneske-maskine interaktion og neuroteknologi.

BRATLab skaber således rammer for såvel grundforskning som anvendt klinisk forskning med det ultimative formål at fremme forståelsen af de processer og teknikker der blandt andet ligger til grund for færdighedslæring og genoptræning efter hjerneskade.

BRATLab varetager desuden en rolle som spydspidsprojekt i forsøget på at etablere et tættere samarbejde med partnere fra erhvervslivet, som ønsker at indgå i forskningsprojekter vedrørende design, udvikling og effekt af kognitive træningssystemer og støtteteknologi.

 

Projekter

Nuværende forskningsområder omfatter blandt andet:

 

Organisation

BRATLab er grundlagt af Professor Jesper Mogensen på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og er en enhed under det tværfaglige forskningscenter, ReCBIR (Research Centre for Brain Injury Rehabilitation) med Professor Jesper Mogensen i spidsen. Den daglige ledelse af BRATLab varetages Postdoc Inge Wilms, Ph.d. (inge.wilms@psy.ku.dk).